Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. J. Noskiewicza w Tanowie zapraszają rodziców dzieci sześcioletnich i siedmioletnich rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2013/2014 na Dzień Otwarty Szkoły dnia 16 kwietnia 2013 r. na godz.: 17:00. W programie prezentacja szkoły, informacja wychowawcy o programie nauczania i podręcznikach do klasy I oraz zajęcia plastyczne dla dzieci. Informujemy jednocześnie, że planowane spotkanie z panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Tanowie na terenie naszej placówki zostało odwołane. 
     Przypominamy również rodzicom dzieci siedmioletnich o obowiązku zapisania dziecka do szkoły podstawowej w naszym obwodzie do końca kwietnia.